Zen Centrum Eindhoven

Beginnen met mediteren

De volgende introductiecursus zenmeditatie in een groep start op vrijdagavond 29 november om 20 uur. In 3 bijeenkomsten plus 1 maand in een doorgaande groep krijg je een goede basis in meditatie om daarna zelfstandig of in een doorgaande groep verder te gaan. Deze groep zal in het Engels gegeven worden. Lees er hier meer over en schrijf je snel in!

Starting with meditation

The next introduction course zenmeditation starts on Friday evening 29th of November at 20 hrs. In 3 lessons and 1 month of following an advanced group you will build a good foundation on meditation. You can read more about it here and sign up.


Ons motto: Breng licht in je bestaan

Kom kennismaken met de programma’s van Zen Centrum Eindhoven, zoals een introductiecursus zenmeditatie. Zen Centrum Eindhoven is de oudste boeddhistische groep in Eindhoven waar je je snel thuis zult voelen en zult merken dat we oosterse wijsheid weten te vertalen in moderne westerse taal en techniek. Zodat jij kunt ervaren hoe het is om met aandacht en vertrouwen te leven en ‘licht in je bestaan’ te brengen.
Zen Centrum Eindhoven behoort tot het samenwerkingsverband van de Lotus Zen Centra Nederland.