Goed doen

Zen Centrum Eindhoven behoort qua boeddhistische stroming tot het mahayana. Daarbinnen wordt veel nadruk gelegd op de onderlinge verbondenheid en het bodhisattva-pad: je leeft niet voor jezelf alleen en je bent er ook om anderen te helpen. Een hedendaagse zenmeester drukte dat ooit als volgt uit:
“De leer van de Boeddha kun je samenvatten in 3 punten:
1. Werk aan jezelf
2. Wees eerlijk tegenover jezelf
3. Wees anderen tot steun ”

In dat kader is het voor ons vanzelfsprekend om daar handen en voeten aan te geven.
* Concreet betekent dit dat geld bijvoorbeeld nooit een drempel mag zijn om naar de zendo te komen. Heb je weinig geld? Breng het ter sprake en we kijken samen wat voor jou mogelijk is om deel te nemen.
* Ook worden er regelmatig lezingen, proeflessen en voorlichting gegeven zonder daar geld voor te vragen.
* Tenslotte ondersteunen we al vanaf 2008 met een maandelijkse donatie de boeddhistische organisatie Help in Action, die arme gezinnen in Nepal en Tibet ondersteund. Meer specifiek gaat het de laatste jaren om Pawindra Bishunke, die in Nepal naar de Gangchen Samling School kan gaan. Hieronder enkele van zijn foto’s gedurende de jaren.

Pawindra in 2018, 8 jaar.

Pawindra in 2022, 12 jaar

Pawindra 2023 – 13 jaar