Meditatie Observatorium 6

Uitleg

Wat Joe Dispenza ‘energy center’ noemt, staat in yogakringen al duizenden jaren bekend onder de naam chakra. Hij gebruikt bewust neutrale termen om mensen die zichzelf niet zien als religieus of spiritueel toch ervaring te laten opdoen met de gunstige werking van de geest d.m.v. meditatie.

Wat is een energiecentrum of chakra?

In je lichaam zijn zeven belangrijke energiecentra aanwezig. Deze staan bekend als chakra’s.

Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘wiel’. Een chakra kan je je daarom voorstellen als een wiel die energie door je lichaam laat stromen. Het zijn geen fysiek aanwijsbare organen of systemen zoals de nieren of longen omdat ze niet op het materiële niveau bestaan.

Je kunt de zeven chakra’s op veel verschillende manieren beschrijven. Elk van de zeven ‘draaiwielen van energie’ heeft zijn verschillende eigenschappen die bij een bepaald gebied in het lichaam horen. Om ons leven in balans te houden, dienen we er voor te zorgen dat de chakra’s intact blijven en dat de energie goed door het lichaam kan stromen.

Hieronder een overzicht van de zeven belangrijkste energiecentrain het lichaam en waar ze voor staan:

1. Het eerste Chakra wordt ook wel het wortelchakra of Stuitchakra genoemd.
In het Sanskriet noemt men het Muladhara, dat zorgt ervoor dat je je stabiel voelt. Je bent geaard en je voelt je veilig. Door een goed contact te hebben met de aarde, voel je je zeker. In afbeeldingen heeft het een rode kleur. Een emotie als woede of boosheid geeft goed de kracht van de energie in dit centrum weer. In feite gaat het bij elke emotie puur om de energie die er achter steekt. Jij hebt de keuze hoe je deze energie aanwendt (ten goede of ten kwade).

2. Het tweede Chakra wordt ook wel het Sacraal Chakra genoemd.
Deze bevindt zich net onder de navel, bij het heiligbeen. In het Sanskriet wordt het Svadhisthana genoemd. Svadhisthana staat voor het uiten van emoties, het hebben van relaties, beweging, spijsvertering, seksualiteit en creativiteit. Dit energiecentrum staat symbolisch voor alles wat jij voortbrengt, zoals (geestes)kinderen; het krijgt in afbeeldingen een warm-oranje kleur mee.

3. Het derde Chakra, ook wel Navel Chakra of zonnevlecht Chakra (Solaris Plexus) geheten.
In het Sanskriet draagt het de naam Manipura. Blijheid, energie, zelfwaardering en controle over jezelf staat centraal. De kracht om te bereiken wat je wilt en hoe jij je manifesteert in de wereld. Stel je hierbij ook een gele, stralende zon voor.

De eerste drie chakra’s gaan vooral over het zelf in je kracht komen.

4. Het vierde Chakra, ook wel het Hart Chakra genaamd, bevindt zich bij de hartstreek, in het midden van je borstkas – naast je fysieke hart.
In het Sanskriet: Anahata Chakra. Dit energiepunt staat voor liefde, vriendelijkheid naar jezelf en anderen, geborgenheid, vertrouwen, hoop en het vinden van balans. ‘Ik bemin en word bemind’ staat centraal. In afbeeldingen heeft dit energiecentrum een groene kleur.

5. Het vijfde Chakra, het Keelchakra, bevindt zich in het gebied van de nekwervels, het strottenhoofd en dichtbij de schildklier, waardoor de stofwisseling een grote rol speelt bij dit Chakra. In het Sanskriet heet het Vishuddha en staat voor reiniging. Op het moment dat je jezelf laat horen, je laat weten wat je nodig hebt, zal er reiniging van je lichaam optreden. Communicatie is het sleutelwoord hierin, en vooral laten blijken wat jouw waarheid is. De kleur die hierbij hoort is lichtblauw.

Het vierde en vijfde chakra staat over de verbinding met de ander, de wereld.

6. Het zesde Chakra staat bekend als het Voorhoofdchakra, oftewel het derde oog, de pijnappelklier.
In het Sanskriet wordt het Ajna genoemd, dit betekent intuïtief weten. Het geweten speelt een grote rol in het bewustzijn en de keuzes die je in het leven maakt. Donkerblauw is de kleur die hier bij past.

7. Het zevende Chakra bevindt zich in het gebied van de kruin/fontanel en onthou je het beste als Kruinchakra. Omdat we hier praten over het laatste Chakra, zal het geen verrassing zijn dat het zevende Chakra voor eenheid zorgt.
In het Sanskriet wordt dit energiepunt Sahasrara genoemd. Dit staat symbool voor een lotusbloem met duizenden blaadjes. Deze staan weer voor een eenheid van alle verschillende aspecten. Het is de poort naar het Goddelijke, God, de Bron, het Geheel en paars van kleur.

In het boek Becoming Supernatural van Joe Dispenzais het hele vierde hoofdstuk, p.85-112, aan de energiecentra gewijd. Hoofdstuk 12 is geheel gewijd aan de pijnappelklier.

Meditatie

Het uitvoeren van een chakra-meditatie of een ‘blessing of the energy centers’ betekent het openen of weer in balans brengen van je chakra’s. Dit doe je door in de meditatie je aandacht te rusten in het gebied waar dit bepaalde wiel van energie zich bevindt. Achtergrondmuziek kan hierbij een grote hulp zijn. De frequentie en toonhoogte is afgestemd op iedere chakra en je kunt het effect daarvan echt voelen.

“Your job is to raise the frequency of matter with new information. And we know that if you combine a clear intention with an elevated emotion you will begin to affect matter.” – Dr. Joe Dispenza

Zelf luisteren naar de meditatie door Joe Dispenza? Je kunt hem (tegen betaling) downloaden vanaf:
https://drjoedispenza.com/collections/meditations-english/products/blessing-of-the-energy-centers-i-download

Eigen opname van afgelopen week: