Zenzondagen

Eenmaal per maand, met uitzondering van juli, augustus en december, is er een Zenzondagochtend.
Drie periodes zazen, afgewisseld met kinhin en ‘n teisho over een koan. Van 9.30 tot 12.00 uur. Toegankelijk voor iedereen met meditatie-ervaring. Gratis voor alle cursisten, voor anderen is de deelname 20 euro. Opgeven kan via een mail naar info@zeneindhoven.nl

Data najaar 2017: 17 september, 29 oktober (Dag van de Stilte), 19 november.